Sunday, October 21, 2007

வாரவிறுதிகள்...


தமிழ் குறும்திரைப்பட விழா


தமிழ் குறும்திரைப்பட விழா


சரஸ்வதி பூசைப் படையல்


படையலை இரசிப்பவர்/உருசிப்பவர்


தோழியின் திருமணம்

Sunday, October 14, 2007

எங்களுக்கும் காலம் வரும்...

-மலையகம்-
pantsசிசமும், உருத்திராட்சைக்கொட்டைக் கையில் சிக்கிய குரங்கும்
(or in other words, இன்னமும் 'கிழியாத டவுசரு')